• Sunrise At: 07:39
 • Sunset At: 19:52
info@moskeewageningen.nl +(31) 6 27255339

Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen

Moskee Wageningen wordt bestuurd door de Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen:

RSIN/Fiscaal nummer 816672817
KvK-nummer 41051376

Postadres
Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen
Schaepmanstraat 165; 6702 AV Wageningen
www.moskeewageningen.nl
info@moskeewageningen.n

Visie

Wij, Wageningens moslims , streven naar groei en versterking van onze religieuze identiteit om nader tot onze Schepper te komen;
Vanuit een sterke eigen identiteit maken wij in harmonie deel uit van de Wageningse en Nederlandse gemeenschap en voegen we
waarde toe, hebben betekenis op maatschappelijk en spiritueel vlak. Het bevorderen van de verbondenheid van de Wageningse
moslims staat centraal omdat de Wageningse moslimgemeenschap bestaat uit moslims van verschillende afkomst, wat de
internationale identieit van Wageningen weerspiegelt.

Doel

 1. Het in stand houden van een Islamitisch gebedshuis (moskee);
 2. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer van de Soennitische Islam;
 3. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims;
 4. Het bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Wageningen en omgeving;
 5. Het vertegenwoordigen van de moslimgemeenschap;
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;
 7. De stichting draagt geen politiek karakter en daarom zal het bestuur ook geen politieke voorkeur of
  keuze doen blijken;

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het bevorderen van broederschap tussen de
moslimgemeenschap van Wageningen de basis van al onze activiteiten.

De uitgangspunten van de stichting zijn:

 • De Stichting heeft als grondslag de geloofsleer van de Soennitische Islam en dereligieuze jurisprudentie van de
  vier Soenitische Islamitische Wetscholen.
 • De stichting beoogt het algemeen nut
 • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Doel

Bestuursleden
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Overige vrijwilligers
Het bestuur kan aan de beheerders/vrijwilligers van de moskee vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte
van de verrichte werkzaamheden.

Het beleidsplan in hoofdlijnen

Het beleidsplan omvat de doelstelling, activiteiten en fond gerelateerde elementen. Hieronder worden ze toegelicht.

Visie
In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het behartigen
van de geestelijke belangen van de moslims en het bevorderen van de dialoog tussen moslims en andersdenkenden in de gemeente Wageningen en omgeving.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan
beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • • Het bevorderen van de islamitische identiteit.
 • • Het bevorderen van de integratie van de bezoekers in de Nederlandse maatschappij.
 • • Voldoen aan de onderwijsbehoeften van bezoekers.
 • In dialoog blijven met andersdenkenden met het doel om dichter bij elkaar te komen en empathie en
  respect voor elkaar te krijgen.
 • De financiële staat van de stichting gezond te houden.

Werving fondsen
De fondsen van Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen, komen van een vaste groep donateurs die onze
gebedsruimte frequent bezoeken. Zij dragen bij door maandelijkse bijdragen en/of eenmalige donaties.Daarnaast verwerft
Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen, fondsen door het organiseren van benefieten waarbij bezoekers
kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Voorbeelden van de
laatstgenoemde eenmalige donaties zijn:

 • Acties gericht op de gemeenschap maandelijkse donatie, zusterbenefieten en wekelijkse inzameling onder de
  gemeenschap
 • Tijdens de ramadan en islamitische feestdagen worden er inzamelingsacties onderhouden.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er goedkeuring van
het bestuur

Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er raadpleging plaats bij de
gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en onderhoud van het pand).
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.
 • • Aanschaf leer- en onderwijsmaterialen.
 • Aanschaf promotiemateriaal.
 • Kostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we uitoefenen zijn:

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar, vijf gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Wageningen
  en omgeving.
 • Wekelijks wordt er op vrijdag een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Wageningen
  en omgeving.
 • Jaarlijks tijdens de ramadan:
  a) De gebeden in de avond (taraweeh).
  b)Het organiseren van de gelegenheid om gezamenlijk het vasten te verbreken.
 • Elk weekend volgen ± 40 leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar Arabische en islamitische lessen
  • Wekelijkse Koranlessen;
 • Het organiseren van Nederlandstalige, Engelstalige en/of Arabischtalige lezingen. Hierbij worden aspecten van
  het islamitische geloof besproken of maatschappelijke kwesties.
 • Maandelijks de moskee openstellen voor geïnteresseerden middels rondleidingen.
 • Spreekuren worden wekelijks gehouden om individuele vragen op sociaal en juridische vlak beantwoord te krijgen.

 

Copyright 2021. Designed by Koning Site

Dutch NL English EN