• Sunrise At: 05:33
 • Sunset At: 21:53
info@moskeewageningen.nl +(31) 6 27255339

Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen

Mosque Wageningen is managed by the International Islamic Center Wageningen Foundation:

RSIN/Tax number 816672817
Chamber of Commerce number 41051376

Postal address Stichting International Islamic Center Wageningen
Schaepmanstraat 165;
6702 AV Wageningen
www.moskeewageningen.nl
info@moskeewageningen.nl

Visie

Wij, Wageningens moslims , streven naar groei en versterking van onze religieuze identiteit om nader tot onze Schepper te komen; Vanuit een sterke eigen identiteit maken wij in harmonie deel uit van de Wageningse en Nederlandse gemeenschap en voegen we waarde toe, Op sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak. Het bevorderen van moslimbroederschap staat centraal omdat de Wageningse moslimgemeenschap bestaat uit moslims van verschillende afkomst, wat de internationale identiteit van Wageningen weerspiegelt.

Doel

 1. Het in stand houden van een Islamitisch gebedshuis (moskee);
 2. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer van de Soennitische Islam;
 3. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims;
 4. Het bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Wageningen en omgeving; 
 5. Het vertegenwoordigen van de moslimgemeenschap;
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;
 7. De stichting draagt geen politiek karakter en daarom zal het bestuur ook geen politieke voorkeur of keuze doen blijken;

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het bevorderen van broederschap tussen de moslimgemeenschap van Wageningen de basis van al onze activiteiten.

De uitgangspunten van de stichting zijn:

 • De Stichting heeft als grondslag de geloofsleer van de Soennitische Islam en de religieuze jurisprudentie van de vier Soenitische Islamitische Wetscholen.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuurssamenstelling       

FUNCTIE:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

 

NAAM:
Abdelhamid El Kandoussi
Faisal Furmoli
Ozair Rahmani
Bilal Kadir
Boujamaa El Ajati
Anass Outaleb

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.

Beloningsbeleid

Bestuursleden
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Overige vrijwilligers
Het bestuur kan aan de beheerders/vrijwilligers van de moskee vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden.

Het beleidsplan in hoofdlijnen

Het beleidsplan omvat de doelstelling, activiteiten en fonds gerelateerde elementen. Hieronder worden ze toegelicht.

Visie
In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het behartigen van de geestelijke belangen van de moslims en het bevorderen van de dialoog tussen moslims en andersdenkenden in de gemeente Wageningen en omgeving.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:
Het bevorderen van de islamitische identiteit.

 • Het bevorderen van de integratie van de bezoekers in de Nederlandse maatschappij
 • Voldoen aan de onderwijsbehoeften van bezoekers.
 • In dialoog blijven met andersdenkenden met het doel om dichter bij elkaar te komen en empathie en respect voor elkaar te krijgen.
 • De financiële staat van de stichting gezond te houden.

Werving fondsen
De fondsen van Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen, komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Zij dragen bij door maandelijkse bijdragen en/of eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen, fondsen door het organiseren van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Voorbeelden van de laatstgenoemde eenmalige donaties zijn:

 • Acties gericht op de gemeenschap maandelijkse donatie, zusterbenefieten en wekelijkse inzameling onder de gemeenschap.
 • Tijdens de ramadan en islamitische feestdagen worden er inzamelingsacties onderhouden.

Beheer fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en onderhoud van het pand).
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.
 • Aanschaf leer- en onderwijsmaterialen.
 • Aanschaf promotiemateriaal.
 • Kostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we uitoefenen zijn:

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar, vijf gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Wageningen en omgeving.
 • Wekelijks wordt er op vrijdag een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Wageningen en omgeving.
 • Jaarlijks tijdens de ramadan:
  (a) De gebeden in de avond (taraweeh).
  (b) Het organiseren van de gelegenheid om gezamenlijk het vasten te verbreken.
 • Elk weekend volgen ± 40 leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar Arabische en islamitische lessen.
 • Wekelijkse Koranlessen;
 • Het organiseren van Nederlandstalige, Engelstalige en/of Arabischtalige lezingen. Hierbij worden aspecten van het islamitische geloof besproken of maatschappelijke kwesties.
 • Maandelijks de moskee openstellen voor geïnteresseerden middels rondleidingen.
 • Spreekuren worden wekelijks gehouden om individuele vragen op sociaal en juridische vlak beantwoord te krijgen.

Financiële verantwoording
In onderstaande overzichten treft u de financiële overzichten voor de jaar 2021

Copyright 2021. Designed by Koning Site